VÒNG QUAY THẺ ZING 10K (GIẢM 50%)

Trong Hũ Có 12,634,242 đ

Lịch sử nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
9807 L******n Nhận Được 17 Kim Cương 07:42:11 01/03/2021
9806 Q*******************a Đang cập nhật tài khoản 07:20:14 01/03/2021
9805 L********g Đang cập nhật tài khoản 05:54:43 01/03/2021
9804 L********g Đang cập nhật tài khoản 05:54:32 01/03/2021
9803 L********g Đang cập nhật tài khoản 05:53:21 01/03/2021
9802 L********g Đang cập nhật tài khoản 05:36:08 01/03/2021
9801 L********g Đang cập nhật tài khoản 05:18:58 01/03/2021
9800 L********g Đang cập nhật tài khoản 05:18:29 01/03/2021
9799 T***********o Đang cập nhật tài khoản 20:52:08 28/02/2021
9798 P*************g Đang cập nhật tài khoản 20:36:30 28/02/2021
9797 P*************g Đang cập nhật tài khoản 20:36:17 28/02/2021
9796 T******2 Nhận Được 17 Kim Cương 20:18:35 28/02/2021
9795 T******2 Nhận Được 17 Kim Cương 20:18:07 28/02/2021
9794 T******2 Nhận Được 17 Kim Cương 20:17:47 28/02/2021
9793 T******2 Đang cập nhật tài khoản 20:16:00 28/02/2021
9792 T******2 Nhận Được 17 Kim Cương 20:15:30 28/02/2021
9791 T*****e Đang cập nhật tài khoản 20:14:00 28/02/2021
9790 T*****e Đang cập nhật tài khoản 20:12:48 28/02/2021
9789 T*****e Đang cập nhật tài khoản 20:12:26 28/02/2021
9788 N*******************n Đang cập nhật tài khoản 19:43:42 28/02/2021
9787 B*********g Đang cập nhật tài khoản 19:43:28 28/02/2021
9786 Nhận Được 17 Kim Cương 19:29:46 28/02/2021
9785 Nhận Được 17 Kim Cương 19:28:21 28/02/2021
9784 Nhận Được 17 Kim Cương 19:28:07 28/02/2021
9783 Nhận Được 17 Kim Cương 19:27:20 28/02/2021