VÒNG QUAY VÀNG SƠ CẤP 20K (Ngọc Rồng Online)

Trong Hũ Vàng Có 65,552,323 đ

Lịch sử nổ hũ vàng

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
987 N******************h Đang cập nhật tài khoản 20:39:54 05/12/2020
986 M******k Đang cập nhật tài khoản 18:27:59 05/12/2020
985 M******k Đang cập nhật tài khoản 18:26:16 05/12/2020
984 L**********g Đang cập nhật tài khoản 17:40:43 05/12/2020
983 Đang cập nhật tài khoản 17:05:53 05/12/2020
982 T*********g Đang cập nhật tài khoản 16:40:37 05/12/2020
981 T*************g Đang cập nhật tài khoản 16:08:07 05/12/2020
980 T********d Đang cập nhật tài khoản 15:32:48 05/12/2020
979 T********d Đang cập nhật tài khoản 15:32:35 05/12/2020
978 T********d Đang cập nhật tài khoản 15:32:21 05/12/2020
977 T********d Đang cập nhật tài khoản 15:31:51 05/12/2020
976 T********d Đang cập nhật tài khoản 15:29:57 05/12/2020
975 H******n Đang cập nhật tài khoản 14:15:05 05/12/2020
974 N**********************i Đang cập nhật tài khoản 13:31:07 05/12/2020
973 n**********y Đang cập nhật tài khoản 13:05:21 05/12/2020
972 B****N Thẻ Garena 100k 12:38:42 05/12/2020
971 H*****************t Thẻ Garena 50k 12:38:42 05/12/2020
970 Y****P Thẻ Garena 50k 12:38:42 05/12/2020
969 S***********n Thẻ Garena 500k 12:38:42 05/12/2020
968 O****8 Mất Lượt 12:38:42 05/12/2020
967 T********6 Thẻ Garena 100k 12:38:41 05/12/2020
966 7****7 Mất Lượt 12:38:41 05/12/2020
965 Thẻ Garena 100k 12:38:41 05/12/2020
964 H**********n Thẻ Garena 50k 12:38:41 05/12/2020
963 L**********g Thẻ Garena 50k 12:38:41 05/12/2020